Programme Council

15th Festival of the Third Age: year 2015CHAIRS
   
  President     Davor Dominkuš
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
         
  Vice-President
    Andrej Jus
Inštitut Hevreka!
         
  Vice-President for Programme     Ana Ostrman
Zveza društev upokojencev Slovenije
         
  Vice-President for
International Collaboration
    Marjan Šiftar
         
  Director
    Tihomir Kovačič
Proevent d. o. o.
         
         
  MEMBERS
     
       

Nevenka Kocijančič
Andragoški center RS

mag. Zvonka Pangerc Pahernik  
Andragoški center RS

Breda Florjančič
Avto-moto zveza Slovenije

mag. Jure Kostanjšek
Avto-moto Zveza Slovenije

Robert Štaba
Avto-moto zveza Slovenije

Tina  Kramberger
Cankarjev dom

Goran Forbici
Center nevladnih organizacij Slovenije

Nace  Borštnar
Društvo slovenskih založnikov

Marija Orešnik
Društvo upokojencev Boris Kidrič Bežigrad

Vida  Bogataj
DUPDS

Irena Koželj Levičnik
DUPDS

dr. Jana Mali
Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani

Meta Mencej  
Gerontološko društvo Slovenije

dr. Jože  Ramovš
Inštitut Antona Trstenjaka

dr. Božidar Voljč
Inštitut Emonicum, zavod za aktivno in zdravo življenje

Andrej  Jus
Inštitut Hevreka!

Igor  Krevl
Inštitut Hevreka!

Tomaž  Skulj
Inštitut Hevreka!

Bojan Oblak
Javna agencija RS za varnost prometa, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Urška Bittner Pipan
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Irena Bezlaj
Mestna knjižnica Ljubljana

Marko Morel
Mestna občina Ljubljana

Darija Božnik
Mestna občina Ljubljana - Oddelek za zdravje in socialno varstvo

Tanja Hodnik
Mestna občina Ljubljana - Oddelek za zdravje in socialno varstvo

Marjan  Sedmak
Mestna zveza upokojencev Ljubljana

Davorin  Dominkuš
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Aleš  Kenda
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Janja  Romih
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Simona  Kralj Zatler
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Boštjan Zgonc
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Milena Janežič
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Luka  Kočevar
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Metka Comino
Ministrstvo za kulturo

Bogomir Povše
Ministrstvo za obrambo

dr. Katja Povhe Jemec
Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje

dr. Drago  Rudel
MKS elektronski sistemi d. o. o.

Tin Kampl
Mladinski svet Slovenije

Sanja Slemenšek
Mladinski svet Slovenije

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije

mag. Sašo  Bertalanič
Nepremičninski sklad PIZ

Grega Kajnih
Proevent, d. o. o.

Anja  Kodra
Proevent, d. o. o.

Rdeči križ Slovenije

Karl  Destovnik
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami

Janja  Drole
Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Bogdan  Bradač
Slovenska ljudska stranka

Milan  Pavliha
Socialna zbornica Slovenije

Niko  Lukež
Soustanovitelj F3ŽO

Miloš  Pavlica
Soustanovitelj F3ŽO

Študentska organizacija Slovenije

Ana Kojadin
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Peter  Rutar
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Roman  Čretnik
Zavod Zlata leta

Žiga  Vavpotič
Zavoda Ypsilon

dr.  Darja  Rugelj
Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani

Dušan  Kidrič
Združenje seniorjev Slovenije

Antonija  Štucin
Združenje seniorjev Slovenije

Anton  Donko
Zveza društev upokojencev Slovenije

Božena  Kos
Zveza društev upokojencev Slovenije

Ana Ostrman
Zveza društev upokojencev Slovenije

Karl Drago Seme
Zveza društev upokojencev Slovenije

dr. Samo Zupančič
Zveza društev upokojencev Slovenije

Maja  Papič
Zveza kulturnih društev Ljubljana

Vladimira  Sever
Zveza prijateljev mladine Slovenija

Justi Arnuš
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat upokojencev Slovenije

Miloš  Mikolič
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat upokojencev Slovenije

Mija Kordež
Zveza za tehnično kulturo Slovenije

Silva Črnugelj
Ženski forum Socialnih demokratk in demokratov

Marjan  Šiftar


This website uses cookies. Some cookies ensure that the website is correctly displayed, while others can be used to make your browsing experience easier. Cookies also allow us to keep track of the number of visitors our website has had, and ensure proper operation of plugins which enable content sharing.
If you continue to browse our website, it will be considered that you are accepting any cookies that might be used.
Decline cookies